robertluczak.eu: blog on geography, development and other relevant issues

robertluczak.eu: blog o geografii, rozwoju i innych istotnych rzeczach

Diamenty nie świecą wiecznie

Film dokumentalny „Diamenty nie świecą wiecznie” to edukacyjne studium przypadku wybranych wyzwań rozwojowych oraz prób ich przezwyciężenia w Botswanie. Z krótkich migawek niespodziewanie wyłania się obraz afrykańskiego państwa opiekuńczego.